Arbetare svimmar av utmattning hos H&M:s toppleverantörer i Kambodja

20 september 2016

Organisationerna Framtiden i våre hender i Norge, Center for Alliance of Labor and Human Rights i Kambodja och Clean Clothes Campaign har granskat fyra av H&M:s viktigaste leverantörsfabriker i Kambodja. Trots att fabrikerna enligt H&M ska ligga långt framme när det gäller goda arbetsvillkor rapporterar sömmerskor på tre av fabrikerna att kollegor regelbundet svimmar av trötthet. I intervjuerna säger arbetarna också att de skulle behöva nästan dubbelt så hög lön för att kunna ha råd med ordentlig mat, sjukvård och skolgång till barnen. Dessutom rapporterar arbetare på tre av fyra granskade fabriker att de inte vågar organisera sig fackligt, av rädsla för att bli bestraffade eller uppsagda av arbetsgivaren.

/20 september, 2016/Nyheter/
HM-affär_iStock_000057554062_Large-886×590

H&M är den största inköparen i Kambodja och samarbetar med cirka 100 leverantörsfabriker. Företaget rankar sina leverantörer i nivåerna silver, guld och platinum, där platinum- och guldfabrikerna uppges vara strategiska, långsiktiga samarbetspartners. De ska ha de bästa resultaten, även när det gäller hållbarhet, inklusive arbetsvillkor och löner. Kategorin platinum ska ha kommit allra längst. Baserat på intervjuer med 38 anställda vid tre platinum- och en guldleverantör, fann man följande:

  • Mellan två och fyra sömmerskor svimmar av utmattning varje månad på de tre platinumfabrikerna. Detta innebär totalt att 70-140 arbetare svimmar i dessa fabriker per år. Arbetarna rapporterar om mycket höga temperaturer i fabrikerna under den varma årstiden.
  • På två av fabrikerna uppger arbetare att det finns begränsningar för toalettbesök och på en av dessa fabriker måste arbetarna visa upp ett speciellt kort för att få gå på toaletten.
  • Månadslönen (utan övertidsersättning) vid de tre platinaleverantörerna är i genomsnitt 173 dollar i månaden (ca 1468 kr). De intervjuade arbetarna i rapporten uppskattar att en lön som räcker till grundläggande behov som ordentlig mat, boende och sjukvård skulle ligga på ca 320 dollar (ca 2715 kr).
  • På två av platinumfabrikerna är arbetare anställda på kontrakt så korta som två till sex månader. Hotet om utebliven förlängning gör att arbetarna inte vågar organisera sig fackligt eller kräva rättigheter som föräldraledighet. Undersökningen visar också att även arbetare som har varit anställda längre än två år har korttidskontrakt trots att det är olagligt i Kambodja.
  • Arbetare på de tre platinumfabrikerna berättar om rädsla för att bli diskriminerade eller avskedade om de skulle gå med i eller starta en oberoende fackförening. På den fjärde fabriken som kategoriseras som guldleverantör finns två oberoende fackföreningar och här är arbetsvillkoren på vissa områden bättre än på de andra tre fabrikerna.
  • Arbetare från alla fyra fabriker berättar att de instrueras i vad de ska säga vid inspektioner av arbetsvillkoren i fabrikerna.

Granskningen visar på arbetsvillkor som inte bara bryter mot kambodjansk lag, utan också strider mot ILO:s kärnkonventioner, FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter och H&M:s egen uppförandekod. Rapportförfattarna ger H&M ett antal rekommendationer för att komma till rätta med problemen, bl.a. att se till att fabrikerna inte begränsar toalettbesök och att inomhustemperaturerna inte blir för höga.

Läs rapporten ”When best is far from good” här.

Se Fair Actions film där kambodjanska sömmerskor berättar om bekymren med korttidskontrakt: