Modeföretag skriver på sexårigt säkerhetsavtal för fabrikerna

46 företag har skrivit på ett internationellt arbetsmiljöavtal för att se till att klädfabrikerna är trygga arbetsplatser.

/11 december, 2023/Nyheter/
GettyImages-609418076

Avtalet som kallas för ”Accordet” tillkom ursprungligen efter kollapsen av klädfabriken Rana Plaza i Banglades 2013. Läs mer om det nya avtalet på Clean Clothes Campaigns hemsida här.