Majoriteten av svenska konsumenter är beredda att betala mer för schysta skor

11 augusti 2015 Det har aldrig tillverkats så mycket skor i världen. 2014 tillverkades 24,4 miljarder par skor, varav 88% i Asien. Skoindustrin kan sammankopplas med en rad brott mot både mänskliga rättigheter och miljöbestämmelser. Från att arbetare utsätts för stora hälsofaror i produktionen till rena svältlöner. Enligt en färsk undersökning* har över 60% av de svenska konsumenterna ingen eller liten kännedom om hur deras skor tillverkas. Enligt samma undersökning* är 80% av de svenska konsumenterna beredda att betala mer för skor som är tillverkade med respekt för miljö och mänskliga rättigheter.

/11 augusti, 2015/Nyheter/
Akash (13)

Nu startar Fair Action i samarbete med sjutton andra europeiska och asiatiska organisationer ”Change Your Shoes”. Kampanjens syfte är att informera konsumenter om de allvarliga problemen inom skoindustrin och samtidigt verka för en mer hållbar skoproduktion, särskilt vad gäller tillverkningen av läderskor.

‒ Vad undersökningen* visar är att svenska konsumenter saknar kännedom om de allvarliga risker som finns för de som tillverkar våras skor, bland annat inom läderindustrin. Den visar också att majoriteten av de svenska konsumenterna är beredda att betala mer för schysta skor. Om inte branschen själv blir mer transparent är det upp till europeiska beslutsfattare att få lagstiftning på plats som tvingar företagen att ta sitt ansvar, säger Charlie Aronsson från Fair Action.

Mer info från opinionsundersökningen finns här.

Som en start på kampanjen ”Change Your Shoes” lanserar Fair Action idag en app och en kampanjvideo som är början på en gemensam virtuell marsch till Bryssel för att kräva lagstiftning på EU-nivå för ökad transparens och förbättrade villkor inom skoindustrin. I appen kan konsumenter stödja kampanjen genom att delta i marschen och hålla sig uppdaterade om nyheter inom sko- och läderindustrin.

Klicka här för att följa med på vår virtuella marsch till Bryssel.

Klicka här för att se vår kampanjvideo.

Foto: GMB Akash

Bildtext: Läderarbetare i Hazaribagh, Bangladesh sköljer hudar.

*Undersökningen genomfördes av mätinstitutet The Nielsen Company och består av 500 intervjuer med svenska konsumenter utförda under juni 2015.