Lagstiftning om företagsansvar viktig framtidsfråga

FNs vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter har 2021 […]

/19 november, 2020/Nyheter/
garnment-workers-corona-fair-action

Fabriker stänger och och arbetare skickas hem. Coronakrisen drabbar många sömmerskor extra hårt. Foto: ILO/Nguyễn ViệtThanh

FNs vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter har 2021 funnits i 10 år. För att öka takten i implementeringen av principerna krävs lagstiftning om företags ansvar för mänskliga rättigheter och ökad transparens om de globala produktionskedjorna. Det skriver Fair Action i sitt svar på enkäten från FNs arbetsgrupp för företag och mänskliga rättigheter. Enkäten samlar in synpunkter från en rad olika intressenter om hur arbetet med principerna ska se ut det kommande decenniet.

Svar från Fair Action på enkäten UNGPs 10+ Next Decade från FNs arbetsgrupp för företag och mänskliga rättigheter.