Hur schysst var din bank 2016?

Under 2016 fortsatte de svenska bankerna att förbättra sitt hållbarhetsarbete. Samtidigt avslöjades flera fall där bankerna inte höll sina löften. Vi ser tillbaka på året som gått.

/3 januari, 2017/Nyheter/
piggy-bank-970340_1280-2

I årets granskning av bankernas riktlinjer visade flera av bankerna rejäla förbättringar och de ställer sig nu bakom 47 procent av de viktigaste hållbarhetskraven enligt Fair Finance Guides internationella granskningsmetod. Det kan jämföras med 33 procent året innan. Störst förbättring gjorde Swedbank och Handelsbanken medan Ekobanken plockade hem nästan full pott.

undefined

Det var även fortsatt starkt tryck från svenska bankkunder som sammanlagt skickade över 3 000 mejl till sina banker och krävde större hänsyn till hållbarhet när de investerar och lånar ut pengar. Granskningen av bankernas investeringar i oljeledningen i North Dakota i USA väckte särskilt stort engagemang hos våra följare. Svenska banker investerar nästan en halv miljard i företagen bakom projektet och särskilt hårt blev trycket mot Nordea som står för den absolut största investeringen. Efter avslöjandet besökte Nordea platsen och har nu ställt krav på företagen att dra ledningen en alternativ väg, annars hotar banken med att dra sig ur investeringen.

Under året har vi också granskat bankernas investeringar i kontroversiell vapenexport. Det visade sig att Sveriges sju största banker investerar flera miljarder i företag som exporterar vapen till några av de värsta regimerna i världen. Swedbank står för mer än hälften av investeringarna, drygt 2,3 miljarder kronor. Hos flera av bankerna bryter detta mot principer i deras egna riktlinjer. Trots detta var det bara Handelsbanken som öppnade för att skärpa sina riktlinjer, det kommer vi självklart följa upp nästa år.

Få missade sannolikt Panama Papers, den gigantiska läckan som under våren avslöjade hur banker hjälpt kunder att smita undan skatt. Här framgick det att Nordea hjälpt sina rikaste kunder gömma pengar genom att upprätta så kallade brevlådeföretag i skatteparadis. Nordea förekom överlägset flest gånger i de läckta dokumenten, jämfört med de andra svenska storbankerna. Avslöjandet blev en väckarklocka för Nordea som nu påbörjat en översyn av sina riktlinjer.

Under året har flera svenska banker antagit riktlinjer mot investeringar i kol och börjat redovisa klimatavtrycket från sina fonder. Av de sju största bankerna är det nu bara Danske Bank som inte gör det. Men trots den här typen av löften, visade det sig ändå vid en granskning att Nordea under 2016 lånade ut över en halv miljard kronor till Rysslands största kolbolag.

Förbättringar per bank 2016

(Årets förbättring av bankens riktlinjer inom parentes, i procentenheter)

Swedbank (+25)

Rejäl förbättring av bankens hållbarhetsriktlinjer. Har utvecklat ett tiotal särskilda riktlinjedokument med hållbarhetskrav bl.a. inom jordbruk, skog, gruvor, fossila bränslen och tillverkningsindustrin. Banken har även antagit en ny policy mot kol och börjat redovisa sina fonders klimatavtryck.

Handelsbanken (+24)

Rejäl förbättring av bankens hållbarhetsriktlinjer, bland annat gällande fossila bränslen, skog, jordbruk och skatter. Har även skrivit under Ekvatorprinciperna som ställer särskilda hållbarhetskrav vid projektfinansiering. Har också antagit en ny policy mot kol och börjat redovisa sina fonders klimatavtryck. Redovisar även en bättre hållbarhetsrapport. Öppnade som enda bank för att se över sina riktlinjer gällande investeringar i kontroversiell vapenexport.

Skandia (+21)

Stor förbättring av bankens hållbarhetsriktlinjer, bland annat ett tiotal nya riktlinjer och ställningstaganden kring fossila bränslen, miljö, klimat och mänskliga rättigheter. Har även antagit en ny policy mot kol och börjat redovisa sina fonders klimatavtryck. Börjat redovisa företagen som banken för påverkansdialog med.

JAK Medlemsbank (+20)

Stor förbättring av bankens hållbarhetsriktlinjer, bland annat förtydligat att banken inte finansierar någon form av fossil energi. JAK har även börjat redovisa en hållbarhetsrapport.

Länsförsäkringar (+10)

Förra årets raket gjorde ytterligare några förbättringar 2016. Har som enda bank börjat publicera en årlig rapport om sitt påverkansarbete som även innehåller indikatorer över hur dialogen går med ett 30-tal företag. Har också antagit en ny policy mot kol och börjat redovisa klimatavtrycket hos sina fonder. 

SEB (+10)

Har skärpt sina riktlinjer ytterligare, bland annat lagt till ett antal konventioner och standarder bland annat om att skydda områden med hög biodiversitet och platser på UNESCO:s världsarvslista. Har även antagit en ny policy mot kol och börjat redovisa sina fonders klimatavtryck.

Ekobanken (+7)

Har förbättrat sina riktlinjer ytterligare och redovisar numera en hållbarhetsrapport enligt den främsta redovisningsstandarden.

Nordea (+5)

Gjorde inga större förbättringar av sina hållbarhetsriktlinjer. Har antagit en ny policy mot kol och börjat redovisa klimatavtrycket hos sina fonder. Efter Panamaskandalen har banken däremot inlett ett arbete med att se över sina riktlinjer. Nordea agerade också angående oljeledningsbygget i North Dakota genom att besöka platsen och har nu krävt av företagen bakom projektet att ledningen ska ta en annan väg som inte hotar urfolkets mark, annars kommer Nordea sälja sin investering.

Danske Bank (+3)

Gjorde minst förbättring trots att banken tagit fram flera nya riktlinjer men som tyvärr är otydligt formulerade.

Fair Finance Guide drivs av Fair Action, Sveriges Konsumenter, Amnesty, Diakonia och Naturskyddsföreningen.