Granskning: Bottenbetyg för svenska banker inom skatteflykt, klimat och jämställdhet

Svenska banker får låga betyg inom jämställdhet, släpar efter i klimatarbetet och har absolut svagast riktlinjer för att motarbeta skatteflykt. Det visar den årliga hållbarhetsrankning av bankernas riktlinjer, som släpps för femte året i rad av Fair Action och Fair Finance Guide.

/6 november, 2018/Nyheter/
test till hemsidan policygranskning

Swedbank är fortsatt i topp bland storbankerna, medan Nordea tar över jumboplatsen i årets ranking av bankernas hållbarhetslöften. De två nischbankerna Ekobanken och JAK ligger fortfarande långt före de större bankerna.

Låga betyg inom jämställdhet

Nytt i årets granskning är att bankernas jämställdhetsarbete undersökts. Swedbank och Ekobanken är de enda banker som har minst 40 procent kvinnor i styrelse, ledningsgrupp och seniora chefspositioner. Danske Bank däremot har inte jämställdhet på någon nivå och bara en enda kvinna i ledningsgruppen. Även SEB och Nordea har en låg andel kvinnor i ledningen, där bara en femtedel är kvinnor.

Positivt är dock att flera banker arbetar för att öka det interna jämställdhetsarbetet, bland annat genom att kartlägga oskäliga löneskillnader och genom program för kvinnors professionella utveckling så att de lättare ska nå beslutsfattande positioner. Men samtidigt ställer bankerna väldigt få jämställdhetskrav på företagen de finansierar och investerar i.

– Svenska banker är delägare i tusentals företag runt om i världen och borde ställa mycket högre krav för att främja jämställdhet i företagen. Undersökningar visar också att jämställda företag är mer lönsamma än de som bara har män i toppen, så det borde verkligen ligga i bankernas intresse att ta större hänsyn till jämställdhetsfrågor, säger Jakob König som är projektledare för Fair Finance Guide på Sveriges Konsumenter.

Klimatlöften släpar efter

Anmärkningsvärt är att bankerna fortfarande ställer väldigt låga krav inom klimatområdet. Till exempel har ingen av bankerna nolltolerans mot den mest riskfyllda fossilutvinningen som oljesand, skifferolja eller utvinning i Arktis. Ingen svensk storbank har heller lovat att anta vetenskapligt baserade klimatmål, vilket ett trettiotal banker i världen gjort, bland annat Nederländernas största bank ING.

Några framsteg inom klimatområdet har ändå gjorts under året, till exempel är Swedbank den första storbank som vill att företagen ska ”undvika” särskilt riskfylld utvinning av fossila bränslen och Danske Bank har infört gränser (max 30 procent) för hur mycket investeringar i kol och oljesand företag får göra. Handelsbanken och Länsförsäkringar är de enda bankerna som tagit tydlig ställning mot företag som försöker undergräva politiska klimatåtgärder.

Skatteflykt fortsatt i botten

Skatteflykt är fortfarande det område där bankerna har absolut svagast riktlinjer. I genomsnitt uppfyller bankerna bara 30 procent av internationella principer mot skatteflykt. Luckor i lagen och skillnader mellan länder utnyttjas globalt, vilket bland annat leder till att utvecklingsländer förlorar tre gånger mer i skatteflykt än vad de får i bistånd. Här måste svenska banker ta ett långt större ansvar.

– Vi har sett flera skandaler om svenska bankers inblandning i skatteflykt och penningtvätt den senaste tiden. Det här är ett område där det är extra viktigt att bankerna antar glasklara riktlinjer på högsta nivå om att banken inte ska delta i den här typen av transaktioner, säger Jakob König.

Läs hela granskningen här