Gör praktik hos oss i höst!

Ta chansen att lära dig mer om företags påverkan på mänskliga rättigheter. Som praktikant hos oss får du vara med och utveckla föreningens politiska påverkansarbete.

/21 februari, 2018/Nyheter/
bild-praktikantrekrytering

Nu kan du som är universitetsstudent söka praktikplats på Fair Action under höstterminen 2018. Du kommer att få möjligheten att vara med att utforma Fair Actions strategi för att få till stånd strängare lagkrav på företag att ta hänsyn till människor och miljö. Vårt politisk påverkansarbete bedriver vi tillsamman med våra nätverkspartners och du kommer att delta på möten och seminarium som anordnas. Din huvuduppgift består av att ta fram en omvärlds- och aktörsanalys av hur frågan om svenska företags ansvar för mänskliga rättigheter behandlas inom svensk politik och på EU-nivå. Du kommer att kartlägga vilka processer som pågår inom riksdag och regering samt vilka nyckelpersoner som arbetar med frågan. Det kan till exempel handla om att ta reda på vilka riksdagsledamöter som ställt frågor till statsråden om frågan. Därutöver kommer du assistera kansliets projektledare med till exempel internationella gäster, events, ansökningar om projektfinansiering eller administrativa uppgifter.

Praktiken ingår i FUF:s Praktikantprogram. Läs mer och ansök här.