Gekås Ullared jobbar för säkrare fabriker i Bangladesh

Efter Fair Actions påtryckningar har Gekås Ullared skrivit på avtalet som förbinder företag att förbättra säkerheten inom klädindustrin i Bangladesh.

/26 april, 2018/Nyheter/
20160930_gekaswebb-54_jpg

Gekås kunder köper totalt 1,2 miljoner byxor och hela 13 miljoner par strumpor varje år.

Den 23 april skrev Gekås Ullared under brand- och byggnadssäkerhetsavtalet i Bangladesh, som kräver att företag betalar för oberoende fabrikskontroller. Det glädjande beskedet kom fyra dagar efter att Fair Action startat ett upprop där konsumenter uppmanade Gekås att skriva på avtalet.

Avtal för säkrare textilfabriker

Det så kallade ”Bangladesh Accord on Fire and Building Safety” kom till av lokala och internationella fackförbund efter en av de värsta industriolyckorna någonsin: Rana Plaza-kollapsen. Över 1 100 människor krossades i rasmassorna. Ytterligare 2 500 människor skadades allvarligt. Över 400 barn miste en förälder enligt en rapport från ActionAid.

Mycket arbete kvarstår

Det ursprungliga avtalet från 2013 löper ut nu i maj, men en förlängning har förhandlats fram som gäller i ytterligare tre år. Och fortsatt arbete behövs. Även om många fabriker förbättrat brand- och byggnadssäkerheten de senaste åren, saknar exempelvis 34% av textilfabrikerna som täcks av Accordet en plan för att förhindra att för många tunga maskiner installeras i flerplanshus som inte har tillräckligt stark stomme.