Företagen måste fortsätta framåt – inspel till Utrikesdepartementet

I juli deltar regeringen på en FN-konferens för att presentera hur Sverige arbetar med att genomföra globala målen i Agenda 2030. Regeringen bör se till att svenska företag i större utsträckning bidrar till att uppfylla målet om anständiga arbetsvillkor, skriver Fair Action i ett brev till Utrikesdepartementet.

/15 mars, 2019/Nyheter/
Anständiga+arbetsvillkor+-+de+globala+målen+-+hållbart+mode

Brev till Utrikesdepartementet inför High-level political forum från Fair Action, 15 mars 2019.

High-level political forum är det centrala uppföljningsforumet för Agenda 2030 på global nivå och ambitionen är att alla processer inom och utom FN-systemet ska knytas ihop under de två veckor som forumet pågår. Bland annat kommer länder att presentera hur de arbetar med att genomföra agendan, diskutera utmaningar och utbyta erfarenheter.