Fair Action tog hem Giraffpriset!

11 maj 2016

"Giraffen har det största hjärtat i förhållande till kroppsvikten av alla djur". Igår tilldelades Fair Action Social Venture Networks Giraffpris, ett pris som går till någon som brutit igenom motstånd och arbetat uthålligt för att göra världen bättre. Juryn lyfte särskilt fram Fair Actions insatser för förbättrade arbetsvillkor och levnadslöner inom klädindustrin.

/11 maj, 2016/Nyheter/
IMG_9039_beskuren

Juryns motivering:

”Det är mycket modigt att gå mot strömmen i en globalt etablerad bransch där starka partsintressen tycker mänskliga rättigheter, hållbarhet och nytänkande är dyrt. Det är banbrytande att i denna miljö, i främmande kulturer, nå fram med begrepp som hållbar värld, förbättrade arbetsvillkor och levnadslöner. Mod och målmedvetet arbete har givit påtagliga effekter bland regeringar, organisationer och företag.”

Läs också DN:s intervju med oss om Giraffpriset och vilka förändringar vi bidragit till.

So­ci­al Ven­tu­re Network är ett in­ter­na­tio­nellt nät­verk som ar­be­tar för lång­sik­tig håll­bar­het i affärer och verk­sam­he­ter. Med­lem­mar­na är 60 fö­re­tag och or­ga­ni­sa­tio­ner som ar­be­tar med etik, mil­jö­hän­syn och so­ci­alt an­svar. Bland medlemmarna finns alltifrån stora företag som ICA och Swedbank till Svanen, Världsnaturfonden och Röda Korset.