Få förbättringar av arbetsvillkor på charterhotell i Turkiet – trots hållbarhetsmärkning

8 september 2015 Hållbarhetsmärkningen av ditt semesterhotell behöver inte alls betyda att de som jobbar där gör det under schysta villkor. Trots certifieringen Travelife hindras anställda från att organisera sig fackligt, de blir utan övertidsersättning och får löner så låga att de inte går att leva på. Det visar en granskning gjord av nätverket Schyst Resande.

/9 september, 2015/Nyheter/
beskuren

På de tio hotell i den turkiska turistorten Alanya som granskats, visar det sig att låga löner, utebliven övertidsersättning och motarbetande av fackföreningar förekommer i lika stor utsträckning i de certifierade verksamheterna som i de som inte certifierats av Travelife.

Travelife, som ägs av den brittiska branschorganisationen för reseföretag, är en certifiering som omfattar krav på miljöarbete, goda arbetsvillkor och engagemang för det lokala samhället. Samtliga tio hotell som granskats i Schyst Resandes studie anlitas av någon eller flera av researrangörerna Apollo, Fritidsresor och Ving, och charterbolagen framhåller gärna Travelife som en viktig del av sitt hållbarhetsarbete.

– Resultatet gör att Travelifes trovärdighet som certifiering verkligen kan ifrågasättas. De svenska researrangörerna måste se till att certifieringen garanterar förbättrade arbetsvillkor i praktiken, annars kommer de att tappa kundernas förtroende, säger Maria Sjödin, tf verksamhetschef på Fair Trade Center (numera Fair Action), som sammanställt rapporten.

Majoriteten av de totalt 33 hotellarbetarna som intervjuats i studien uppger att de inte kan försörja sig och sin familj på sin lön. Framförallt är det städpersonal, nästan uteslutande kvinnor, som inte tjänar mer än minimilönen på motsvarande cirka 2760kr i månaden vilket är långt under en summa som går att leva på i de här orterna. Många arbetar långa dagar och uppger att de inte hinner ta rast. Drygt hälften får ingen övertidsersättning, trots att det strider mot turkisk lag. De anställda har dessutom mycket små möjligheter att påverka sina arbetsvillkor, eftersom många arbetsgivare motarbetar facklig organisering. På sju av hotellen uppger de intervjuade att de skulle bli avskedade om de gick med i en fackförening.

Sju av hotellen som studien omfattar granskades av nätverket Schyst resande redan 2012 och skarp kritik riktades då mot charterbolagen. I dag går det att konstatera att få förbättringar skett sedan dess.

– Det är förvånande att Apollo, Fritidsresor och Ving inte lyckats ta itu med problemen, säger Pim van Dorpel, vice ordförande för svenska Hotell- och restaurangfacket, HRF.

Nätverket Schyst resande är ett samarbete mellan sex organisationer som lyfter frågor om hållbar turism. I nätverket ingår Hotell- och restaurangfacket, Union to Union, IOGT-NTO-rörelsen, Svenska kyrkan, Svenska Kyrkans Unga, Unionen och Fair Trade Center.