Explosion på Lindexfabrik i Bangladesh – 13 döda

Den 3 juli exploderade en ångpanna i en klädfabrik i Bangladesh och dödade 13 personer och skadade ett 50-tal. Lindex är ett av klädföretagen som köper kläder från fabriken. Nu riktas krav på mer omfattande säkerhetsinspektioner av fabrikerna.

brandskydd_bangla

Foto: Pieter van de Boogert.

Bangladesh klädindustri har stora problem med osäkra fabriker och arbetsplatsolyckor. 2013 kollapsade fabriken Rana Plaza och dödade över 1130 människor. Efter det togs det fram ett avtal, the Accord on Fire and Building Safety in Bangladesh, om brand- och byggnadssäkerhet som Lindex, H&M och många andra klädföretag har skrivit under.

Men avtalet omfattar ännu inte inspektioner av ångpannor utan reglerar endast att ångpannan måste avskärmas från övriga delen av fabriken i ett eget rum. Organisationen Clean Clothes Campaign har under flera år ställt krav på att säkerhetsavtalet även måste omfatta inspektioner av ångpannor, för att kunna förebygga liknande olyckor. Nu ställs kravet återigen.

Clean Clothes Campaign uppmanar även Bangladesh regering, berörda klädföretag och fabriksägare att kompensera offren och deras familjer och se till att de skadade får tillgång till all nödvändig sjukvård, samt uppmanar också alla klädföretag som köper kläder från Bangladesh att skriva under säkerhetsavtalet. Fair Action ställer sig bakom dessa krav.

Bangladesh regering har också nyligen kommit överens med Internationella arbetsorganisationen (ILO) om att införa en nationell olycksfallsförsäkring för arbetare inom klädindustrin i framtiden, för att garantera att arbetare som råkar ut för arbetsplatsolyckor får sjukvård och ekonomisk kompensation.

Läs Clean Clothes Campaigns uttalande här.

Läs Lindex uttalande här.

Läs Aftonbladets artikel här.

Läs mer om nya olycksfallsförsäkringen här.