Bankerna satsar på fossila investeringar

5 november 2015

De sju största bankerna i Sverige har valt att investera över sju gånger mer i fossil energi jämfört med förnybar de senaste fem åren. Det visar Fair Finance Guides nya internationella granskning. Trots att bankerna lovat att minska sin klimatpåverkan ökar flera av dem andelen investeringar i fossil energi.

/5 november, 2015/Nyheter/
FFG stillbild (002)

Under de senaste tio åren har bankerna visserligen förbättrat sig något, men andelen förnybar energi har i genomsnitt bara ökat med fem procentenheter.

– Trots löften om att ta ansvar för klimatet har bankerna fortsatt att satsa mångdubbelt på fossila investeringar. De säger att de tar klimatansvar, men då gäller det främst egna utsläpp från kontor och resor, inte från företagen de finansierar där den absolut största klimatpåverkan finns, säger Jakob König, projektledare för Fair Finance Guide på Sveriges Konsumenter.

Av de största svenska bankerna är Handelsbanken sämst som investerat och lånat ut hela 24 gånger mer till fossil energi de senaste fem åren. SEB är minst dåliga som satsat drygt fem gånger mer på fossil energi jämfört med förnybar. SEB är också den bank som förbättrat sig mest den senaste tioårsperioden, de har ökat sin andel förnybar energi med 16 procentenheter. Danske Bank, Skandia och Länsförsäkringar har tvärtom minskat andelen förnybar energi med mellan en och tre procentenheter.

undefined

– Att bankerna förbättrat sig så lite är oerhört dåligt. De spelar en nyckelroll i klimatarbetet när de väljer vad som ska finansieras, här kan bankerna bidra till en lösning genom att satsa mycket mer på förnybar energi och minska stödet till fossil energi, säger Jakob König.

Ur ett internationellt perspektiv är de svenska bankernas sammantagna resultat bara marginellt bättre än snittet hos de 25 största bankerna i världen. Men några av bankerna står sig bra i konkurrensen. SEB är exempelvis bättre än 24 av världens 25 största banker. I de andra länderna finns dock banker som är betydligt bättre.

– I Nederländerna har två av de största bankerna investerat över 90 procent i förnybar energi, dit har de svenska bankerna en lång bit kvar, säger Jakob König.

Läs den svenska sammanfattningen av rapporten.

Hela internationella rapporten hittar du här (obs stort dokument – 7 Mb)

Fair Finance Guide är ett internationellt initiativ som lanserades i Sverige i början av året av Fair Action, Sveriges Konsumenter, Naturskyddsföreningen, Diakonia och Amnesty. Sedan lanseringen har initiativets webbplats haft drygt 50 000 besök och över 5 000 personer har skickat mejl till sina banker med krav på större hänsyn till hållbarhet och sociala frågor.

Läs mer om Fair Finance Guide och hur du kan påverka din bank här.