Banker bryter mot riktlinjer för mänskliga rättigheter

17 juni 2015 Svenska banker investerar i företag som orsakar allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter, visar en ny rapport från Amnesty och Fair Finance Guide. Den visar dessutom att bankernas vanligaste försvar – att föra påtryckningsdialog med företagen - i många fall inte håller måttet.

/17 juni, 2015/Nyheter/
nigeria

Foto: Amnesty International

De sju största bankerna i Sverige investerar i företag som bidrar till allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter, trots att det bryter mot principer i bankernas riktlinjer. Fem av sju banker tar inte heller tillräckligt ansvar för att påverka företagen att bli bättre.

– Bankerna rättfärdigar sina investeringar i dessa företag med att de för dialog med bolagen. Men många av dialogerna sätter inte alls någon riktig press på företagen, då blir det bara ett falskt alibi för att fortsätta investera som vanligt, säger Kathleen McCaughey, handläggare på Amnesty.

Det handlar bland annat om investeringar i Dow Chemical, vars dotterbolag orsakade en av världens allvarligaste industriolyckor i Bhopal och där människor fortfarande väntar på rättvisa efter 30 år. Samtliga banker är även delägare i Shell som orsakat enorma oljeutsläpp i Nigerdeltat. Granskningen omfattar totalt fyra bolag vars allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter har dokumenterats av Amnesty International sedan flera år tillbaka.

– Vår förhoppning är att rapporten leder till att bankerna tar ansvar för mänskliga rättigheter i alla sina investeringar. Det är inte acceptabelt att till exempel investera i ett företag som Shell, som förstört livet för hundratusentals människor i över 60 år i Nigerdeltat, utan att aktivt försöka påverka företaget, säger Kathleen McCaughey.

Bakom Fair Finance Guide i Sverige står förutom Amnesty och Fair Action även Diakonia, Naturskyddsföreningen och Sveriges konsumenter.

Läs hela rapporten och mejla bankerna här.