Avtal för säkra textilfabriker i Bangladesh hotat

Efter kollapsen av textilfabriken Rana Plaza 2013 togs ett avtal fram för att förbättra säkerheten i Bangladeshs textilfabriker. Men nu riskerar verksamheten att kastas ur landet.

/28 januari, 2019/Nyheter/
image

Foto: Kristof Vadino

Det så kallade brand- och byggnadssäkerhetsavtalet har lett till att inspektioner för att kontrollera säkerheten gjorts i över 1600 textilfabriker. Över två miljoner anställda på mer än 1000 fabriker har genomgått säkerhetsutbildning. Men arbetet är inte avslutat, då brandlarm fortfarande saknas på hälften av fabrikerna anslutna till avtalet. Renoveringar för att förbättra säkerheten pågår också på 40% av fabrikerna.

Förra året beordrade en domstol i Bangladesh att verksamheten inom ramen för avtalet inte längre skulle få bedrivas på plats i landet. Beslutet har överklagats och besked väntas 18 februari.

Idag börjar en internationell kampanj för att brand- och byggnadssäkerhetsavtalet ska få fortsätta sin verksamhet i Bangladesh.

H&M, Gekås Ullared och 14 andra svenska företag har skrivit på avtalet.