Attacker mot miljö- och människorättsförsvarare måste stoppas

Världen över utsätts aktivister för hot och attacker när de protesterar mot affärsverksamheter som förstör miljön och riskerar människors liv och hälsa. I en ny rapport uppmanar Fair Action och Swedwatch svenska och europeiska företag att ta krafttag mot försvarares utsatta situation, och stater att införa lagstiftning som tydliggör företagens ansvar.

/12 december, 2019/Nyheter/
Bild HRD SW

Ursprungsfolk som protesterar mot gruvor eller andra affärsverksamheter löper extra stor risk att bli utsatta för hot och trakasserier.

Miljö- och MR-försvarare spelar en central roll i upprätthållandet av demokratiska principer, och deras arbete är oumbärligt för att ställa företag till svars för negativ påverkan på miljö och mänskliga rättigheter. Samtidigt utsätts dessa försvarare allt oftare för allvarliga repressalier när de står upp för arbetsrätten eller protesterar mot gruvor, dammar eller andra projekt som drabbar miljö och människor negativt. Sedan 2015 har över 2000 företagsrelaterade attacker mot försvarare registrerats, och mellan åren 2017 och 2018 ökade antalet med mer än 10 procent.

Rapporten Defenders at Risk: Attacks on human rights and environmental defenders and the responsibility of business beskriver den oroväckande utveckling där allt fler miljö- och MR-försvarare hotas och dödas. Baserat på intervjuer med försvarare i nio länder och en undersökning av hur 22 stora svenska och europeiska företag arbetar med frågan, visar rapporten på ett stort behov av insatser från både företag och stater för att vända den negativa trenden.

“Situationen är akut. Människor ska inte attackeras för att de motsätter sig projekt som orsakar miljöförstöring eller drabbar deras eller andras försörjning. Idag fångar företagens riskanalyser inte in försvarares utsatthet i tillräcklig utsträckning,” säger Malena Wåhlin, researcher på Swedwatch.

De miljö- och MR-försvarare som skildras i rapporten är verksamma i bland annat Colombia, Bangladesh och Filippinerna – några av världens farligaste länder när det kommer till företagsrelaterade attacker mot de som försvarar arbetsrätt, miljö eller ursprungsfolk.

“I mitt land arbetar livsmedelsföretag hand i hand med militären, som ser oss som måltavlor,” säger Ryan Mendoza, som tvingats lämna sitt hemland Filippinerna för sitt arbete med att skydda ursprungsfolks rättigheter. “Många av mina kolleger har mördats bara för att ha försvarat mänskliga rättigheter. De här företagen måste ställas till svars.”

I rapporten uppmanar organisationerna företag att beakta MR- och miljöförsvarare i sina riskanalyser och att införa en nolltolerans mot attacker mot försvarare. De uppmanar även EU och stater att anta lagstiftning som tvingar företag att hantera risker för kränkningar av mänskliga rättigheter i sina värdekedjor, så kallad human rights due diligence.

Ladda ner rapporten här.

För mer information vänligen kontakta Tom Sullivan, kommunikationsrådgivare, Swedwatch: tom@swedwatch.org Tel: +46(0)8 525 203 83

Rapporten är skriven av Swedwatch i samarbete med ACT Svenska kyrkan, Naturskyddsföreningen, Diakonia, Afrikagrupperna, Fair Action och Latinamerikagrupperna.