När Fair Action ställer krav på företag sker det utifrån följande grundläggande kriterier:

  1. Respektera de mänskliga rättigheterna och minimera miljöpåverkan
  2. Ta ansvar i leverantörsledet
  3. Arbeta för levnadslöner
  4. Garantera insyn och öppenhet
  5. Minimera negativ påverkan på miljö och klimat

För mer information om hur vi granskar företag se: