Våra krav på företag

Fair Actions uppgift är att agera blåslampa och ställa tuffa krav på företags hållbarhetsarbete. Vi strävar efter att vara transparenta mot de inblandade i våra granskningar gällande våra arbetsmetoder och resultat.

När Fair Action ställer krav på företag sker det utifrån följande grundläggande kriterier:

  1. Respektera de mänskliga rättigheterna och minimera miljöpåverkan
  2. Ta ansvar i leverantörsledet
  3. Arbeta för levnadslöner
  4. Garantera insyn och öppenhet

För mer information om hur vi granskar företag se: