Om du har betalat medlemsavgiften senast den 31 mars i år har du rösträtt på mötet. Om du inte kan vara digitalt närvarande finns det möjlighet att rösta genom en skriftlig fullmakt via ett ombud. Ombud kan endast ha fullmakt för en medlem.

Tid: 16 maj kl. 18:00-19.30.

Anmälan: Mejla emma@fairaction.se senast den 12 maj, så skickar vi dig en länk till mötet. Meddela oss också om du vill delta via ombud och bifoga i så fall den skriftliga fullmakten.