Kontakt

Fair Action

Ringvägen 80
118 60 Stockholm
Telefon: 08-643 43 64
E-post: info@fairaction.se
Se karta (Ingång på baksidan via Havregatan)


Medarbetare

Ulrika Urey, kanslichef
Utbildad nationalekonom med bakgrund inom internationellt utvecklingssamarbete och inom rättvis handelsrörelsen. Kommer senast från Bolivia där hon har arbetat med demokrati och mänskliga rättigheter för Svalorna Latinamerika. Har även arbetat på Sida med välfärdspolitiska frågor samt med anti-korruption.
Telefon: 08-643 43 64
E-post: ulrika@fairaction.se

f

malin 1 beskurenMalin Kjellqvist, kampanjansvarig 
Kandidatexamen i statsvetenskap med fokus på hållbar utveckling. Har studerat rättvis och etisk handel vid Röda Korsets Folkhögskola. Arbetade senast på nätverket Rena Kläder med kampanjer för bättre arbetsvillkor i klädindustrin.
Telefon: 08-643 43 64
E-post: malin@fairaction.se

 

Maria Sjödin, kommunikationsansvarig
Juristexamen med inriktning mot mänskliga rättigheter. Har tidigare arbetat på konsultfirman Ethix SRI Advisors som rådgivare åt investerare kring hållbarhetsfrågor. Har även praktiserat som researcher på de ideella organisationerna Corporación Nuevo Arco Iris i Colombia samt Svalorna Latinamerika i Nicaragua.
Telefon: 08-643 43 64
E-post: maria@fairaction.se

 ff

elin-greenbyteElin Tjernström, projekt- och ekonomiadministratör (tjänstledig fr.o.m 1 december 2018)
Företagsekonom med inriktning mot internationell ekonomi vid Göteborgs Universitet. Har arbetat som ekonomi- och personalansvarig både inom privat och ideell sektion. Har även arbetat med rättvis kaffehandel på kooperativet CECOCAFEN i Nicaragua.
Telefon: 08-643 43 64
E-post: elin@fairaction.se

 

nina-beskuren

Nina Wertholz, projektledare
Utbildad miljövetare med inriktning mot global utveckling och journalistik. Kommer senast från Naturskyddsföreningen där hon arbetade med miljögifter ur ett internationellt perspektiv. Har tidigare arbetat även för Greenpeace och Världsnaturfonden WWF.
Telefon: 08-643 43 64
E-post: nina@fairaction.se

f

Fairtrade-f-lowres-2Charlie Aronsson, ekonomiansvarig 
Kandidatexamen i Företagsekonomi vid Stockholms Universitet. Har läst mänskliga rättigheter och rättvis handel vid Röda Korsets Folkhögskola. Har tidigare arbetat som samordnare för Nätverket rättvis handel, ekonomiadministratör på Swedwatch samt inom fondbranschen och dagligvaruhandeln.
Telefon: 08-643 43 64
E-post: charlie@fairaction.se

 

Emma Lennhammer, praktik HT 2019
Kandidatexamen i mänskliga rättigheter och för närvarande masterstudent vid Uppsala universitet. Studerar även företagsekonomi parallellt för specialisering i frågor som rör mänskliga rättigheter och företagsansvar.
Telefon: 08-643 43 64
E-post: emma@fairaction.se

 

Foto: Johan Jeppsson och Amanda Söderlund.