Cookies på FTC:s hemsida

Den här webbplatsen innehåller så kallade cookies. En cookie är en liten fil som webbplatsen du besöker sparar i din dator. Nästa gång du besöker samma webbplats vet den att du varit där tidigare. På FTC:s webbplats används cookies för att ge användaren tillgång till funktioner såsom beställning av informationsmaterial och för att visa vad som är nytt på hemsidan sedan användaren senast besökte den.

Om du inte vill acceptera användandet av cookies kan du ändra inställningar i din webbläsare (Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox med flera) så att den inte tillåter cookies. Du är också välkommen att kontakta oss för hjälp med att beställa material, info@fairaction.se eller via telefon 08-643 43 64.

Post- och telestyrelsen, som är tillsynsmyndighet på området, kan ge dig mer information om cookies.

Personuppgifter

I personuppgiftslagen PuL, finns bestämmelser om hur man får behandla personuppgifter och vilken information som ska ges till dem som registreras i olika datasystem. Med behandling av personuppgifter menas varje åtgärd eller serie av åtgärder som vidtas i fråga om uppgifter som, direkt eller indirekt, kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Det kan handla om insamling, registrering, lagring, bearbetning, översändande, utlämnande samt sammanställning eller samkörning av personuppgifter.

Exempel på personuppgifter är namn, adress, telefonnummer, e-postadress, personnummer och foton.

Fair Trade Center är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på www.fairtradecenter.se.

Fair Trade Center behandlar dina personuppgifter när du anmäler dig till vårt nyhetsbrev eller när du blir medlem i föreningen.