Etikbarometern

Etikbarometern hjälper dig att enkelt jämföra hur företag i samma bransch tar hänsyn till människor och miljö. Jämförelserna bygger framförallt på information från företagen själva. Vilka företag ligger före konkurrenterna och vilka har hamnat på efterkälken?

etikbarometern
Vilket är ert största produktionsland? (inkl %)

38,1 % Kina, Portugal 24,7%.

Vilka leverantörer avser er uppförandekod?

Direktleverantörer vilka ska kommunicera koden till sina underleverantörer.

Finns er uppförandekod på er svenska hemsida?

Ja, på engelska.

Hur många direktleverantörer har ni?

Cirka 100.

Anges levnadslön i er uppförandekod?

Ja

Hur många leverantörskontroller gör ni på ett år?

Ca 10.

Hur långt i er leverantörskedja sträcker sig era kontroller?

Till första led.

Har företaget en offentlig hållbarhetsredovisning?

Nej

Vilka är de vanligaste avvikelserna från er uppförandekod?

Övertid

Är ni med i något flerpartsinitiativ*?

Nej

Ingår miljöpåverkan när ni granskar er skoproduktion?

Nej

Vilka är de mest problematiska substanserna i produktionen av läderskor?

Krom och lösningsbaserat lim.

Vad gör ni för att minska problemen relaterade till skadliga substanser?

Krom – vi har krav på tillräcklig säkerhetsutrustning för arbetarna och att inga farliga substanser släpps i naturen. Lösningsbaserat lim – Vi har krav på tillräckligt skyddsutrustning och god ventilation på arbetsplatsen.

Hur stor andel av era läderskor är kromgarvade?

99%

Säljer ni certifierade skor i eget märke?

Ja, Fairtrade och FCS. Dessa utgör 1% av produktionen.

Har efterfrågan av särskilt hållbara skor ökat de senaste fem åren?

Ja, men bara något.

Om ni inte redan gör det, har ni planer på andra metoder än kromgarvat?

Vi har växtgarvat samt syntetiskt garvat läder.

Hur säkerställer ni att det inte finns sexvärdigt krom eller andra skadliga kemikalier i era skor?

Vi har förbud för  och testar produkter på sexvärdigt krom.

Kommunicerar ni offentligt vilka leverantörer ni använder?

Nej

Hur säkerställs brand- och byggnadssäkerhet i er leverantörskedja?

Vi har krav på säkra arbetsplatser i vår uppförandekod.

Under vilka egna varumärken säljer ni läderväskor?
Var produceras era läderväskor?
Från vilka länder kommer det lädret som används till era läderväskor?
Hur många leverantörer av läderväskor har ni?
Hur långt ner i leverantörskedjan har ni gjort kontroller av produktionen?
Har ni en särskild policy vad gäller garverier?
Har ni en offentlig hållbarhetsrapport som täcker in utmaningar i leverantörskedjan för läderväskor?
Är både namn och adress till era leverantörer av läderväskor och/ eller läder offentliga?
Vilka är de vanligaste brotten i produktionskedjan för läderväskor?
Är ni med i något företags- och/eller flerpartsinitiativ som arbetar med hållbarhetsfrågor specifikt inom läderindustrin?