Etikbarometern

Etikbarometern hjälper dig att enkelt jämföra hur företag i samma bransch tar hänsyn till människor och miljö. Jämförelserna bygger framförallt på information från företagen själva. Vilka företag ligger före konkurrenterna och vilka har hamnat på efterkälken?

etikbarometern
Finns det en uppförandekod som omfattar leverantörerna?

Ja, via ICA. Gäller dock endast leverantörer av handelsvaror.

Vilka konventioner omfattas uppförandekoden av?

SO14001, FN:s och ILO:s konventioner.

Finns uppförandekoden på er hemsida?

Nej, på ICAs hemsida.

Signeras koden av leverantörerna?

Ingen uppgift

Gör ni leverantörskontroller?

Ja, ICA gör leverantörskontroller. Oklart hur många som görs för Curas sortiment.

Finns en miljöpolicy som omfattar leveratörer?

Ja

Gör ni en årlig hållbarhetsredovisning?

Ja, ICA gör både en årlig hållbarhetsredovisning enligt GRI (tillämpningsnivå B+) och kvartalsrapporter.

Kan ni påverka produktionen av receptbelagda läkemedel?

Det är myndigheternas ansvar.

Vilka forum för hållbart företagande är ni med i?

ICA är bl a med i Global Compact, Globalt Ansvar och Swedish Venture Network.

Vad tycker ni om producentansvaret?

Det är bra som det är.