Etikbarometern

Etikbarometern hjälper dig att enkelt jämföra hur företag i samma bransch tar hänsyn till människor och miljö. Jämförelserna bygger framförallt på information från företagen själva. Vilka företag ligger före konkurrenterna och vilka har hamnat på efterkälken?

etikbarometern
Finns det en uppförandekod som omfattar leverantörerna?

Ja

Vilka konventioner omfattas uppförandekoden av?

Bl a FN:s deklaration om mänskliga rättigheter och FN:s barnkonvention.

Finns uppförandekoden på er hemsida?

Nej

Signeras koden av leverantörerna?

Nej

Gör ni leverantörskontroller?

Ja, samarbetspartnern Oriola gör det.

Finns en miljöpolicy som omfattar leveratörer?

Ja

Gör ni en årlig hållbarhetsredovisning?

Ja, enligt GRI (tillämpningsnivå C+).

Kan ni påverka produktionen av receptbelagda läkemedel?

Ja, genom Sveriges Apoteksförening och MistraPharma.

Vilka forum för hållbart företagande är ni med i?

MistraPharma via Sveriges Apoteksförening.

Vad tycker ni om producentansvaret?

Kommunernas miljöstationer är så säkra att de borde kunna ta emot läkemedel.