Medbestämmande och hållbara inköpsmetoder – steg på vägen mot levnadslöner

Som ett stöd för företag med leverantörer i låglöneländer tog Fair Action 2015 fram en rapport som innehåller verktyg uppdelade  i två grupper: metoder för att öka arbetarnas medbestämmande och förändringar av företagets egna inköpsmetoder.

Medbestämmande och facklig organisering är nödvändigt för att arbetarna själva ska kunna förhandla om högre löner. Läs mer om hur företag kan främja facklig organisering hos sina leverantörer i Fair Actions och Swedwatchs rapport ”Power of the voice” från 2018.

Företag kan också påverka genom sina inköpsmetoder, till exempel kan leverantörer som får till stånd löneökningar belönas med fler och större ordrar.

 

Rapporten innehåller också fallstudier av hur företagen Marks & Spencer, Tchibo och Switcher arbetar för höjda löner hos sina leverantörer. Dessutom ges rekommendationer till företag som vill börja arbeta med frågan.

Fair Actions rekommendationer till företag:
• Anta en policy som inkluderar levnadslön
• Gör en riskanalys av lönenivåer
• Utforma en levnadslönsstrategi
• Var transparenta i arbetet med levnadslöner

Läs hela rapporten: Levnadslön – En vägledning för företag med leverantörer i låglöneländer (2015)