Studiematerial

Fair Action producerar för tillfället ett studiematerial för gymnasieskolan. Materialet utvecklas tillsammans med elever och målet är att utrusta dem med verktyg och metoder så att de självständigt kan granska företags hållbarhetsarbete.

Fair Action