Etikbarometern

Etikbarometern hjälper dig att enkelt jämföra hur företag i samma bransch tar hänsyn till människor och miljö. Jämförelserna bygger framförallt på information från företagen själva. Vilka företag ligger före konkurrenterna och vilka har hamnat på efterkälken?

etikbarometern
Vilket är ert största produktionsland? (inkl %)

Vietnam 91%.

Vilka leverantörer avser er uppförandekod?

Direktleverantörer och underleverantörer.

Finns er uppförandekod på er svenska hemsida?

Ja, på engelska.

Hur många direktleverantörer har ni?

6-8 direktleverantörer, beroende på säsong.

Anges levnadslön i er uppförandekod?

Ja

Hur många leverantörskontroller gör ni på ett år?

70-80 uppförandekods-inspektioner inklusive underleverantörer.

Hur långt i er leverantörskedja sträcker sig era kontroller?

Första och andra led.

Har företaget en offentlig hållbarhetsredovisning?

Ja, sedan 2015.

Vilka är de vanligaste avvikelserna från er uppförandekod?

Hälsa och säkerhet. Registrering av arbetstid.

Är ni med i något flerpartsinitiativ*?

Inte i nuläget.

Ingår miljöpåverkan när ni granskar er skoproduktion?

Ja

Vilka är de mest problematiska substanserna i produktionen av läderskor?

Lösningsmedelsbaserade processkemikalier. APEO, återfettande processkemikalier.

Vad gör ni för att minska problemen relaterade till skadliga substanser?

Våra leverantörer signerar varje uppdatering av vår kemikalierestriktionslista. Vi begär testresultat från leverantörerna på utvalda ämnen varje säsong och gör  stickprovstester på oberoende testlaboratorium av säsongens modellerl. Vi arbetar med utbildning både internt och för leverantörerna i syfte att bygga kunskap och skapa förståelse för vikten av ett proaktivt kemikaliearbete.

Hur stor andel av era läderskor är kromgarvade?

Vi arbetar för att nå vårt mål på 100% kromfritt garvade lädermaterial i foder och innersula under 2018. Dessa är de material som kan ligga an mot bar hud.

Säljer ni certifierade skor i eget märke?

Vi använder oss av ekologisk, GOTS certifierad bomull i bomullsfoder och GRS certifierad återvunnen polyester. Våra korksulor och trämaterial är FSC certifierade. Våra ullfoder är RWS certifierade.

Har efterfrågan av särskilt hållbara skor ökat de senaste fem åren?

Vi märker ett ökat intresse och medvetenhet hos våra kunder.

Om ni inte redan gör det, har ni planer på andra metoder än kromgarvat?

För lädermaterialen i våra foder och innersulor är vår målsättning att enbart använda kromfritt garvat läder.

Hur säkerställer ni att det inte finns sexvärdigt krom eller andra skadliga kemikalier i era skor?

Gränsvärden för ämnen som sexvärt krom finns med i vår kemikalierestriktionslista. Som standard efterfrågar vi tester på sexvärt krom på de kromgarvade materialen och utöver detta utför vi verfikationstester på tredjeparts kemikalielaboratorium.

Kommunicerar ni offentligt vilka leverantörer ni använder?

Nej

Hur säkerställs brand- och byggnadssäkerhet i er leverantörskedja?

Detta är en del av vad som undersöks under våra uppförandekods-inspektioner.

Under vilka egna varumärken säljer ni läderväskor?
Var produceras era läderväskor?
Från vilka länder kommer det lädret som används till era läderväskor?
Hur många leverantörer av läderväskor har ni?
Hur långt ner i leverantörskedjan har ni gjort kontroller av produktionen?
Har ni en särskild policy vad gäller garverier?
Har ni en offentlig hållbarhetsrapport som täcker in utmaningar i leverantörskedjan för läderväskor?
Är både namn och adress till era leverantörer av läderväskor och/ eller läder offentliga?
Vilka är de vanligaste brotten i produktionskedjan för läderväskor?
Är ni med i något företags- och/eller flerpartsinitiativ som arbetar med hållbarhetsfrågor specifikt inom läderindustrin?