Etikbarometern

Etikbarometern hjälper dig att enkelt jämföra hur företag i samma bransch tar hänsyn till människor och miljö. Jämförelserna bygger framförallt på information från företagen själva. Vilka företag ligger före konkurrenterna och vilka har hamnat på efterkälken?

etikbarometern
Vilket är ert största produktionsland? (inkl %)

Kina 93,7%.

Vilka leverantörer avser er uppförandekod?

Samtliga leverantörer i samtliga led.

Finns er uppförandekod på er svenska hemsida?

Ja, på engelska.

Hur många direktleverantörer har ni?

60

Anges levnadslön i er uppförandekod?

Ja

Hur många leverantörskontroller gör ni på ett år?

111 (2017)

Hur långt i er leverantörskedja sträcker sig era kontroller?

Till andra led.

Har företaget en offentlig hållbarhetsredovisning?

Ja, sedan 2008.

Vilka är de vanligaste avvikelserna från er uppförandekod?

Felaktig registrering av arbetstid.

Är ni med i något flerpartsinitiativ*?

Nej.

Ingår miljöpåverkan när ni granskar er skoproduktion?

Ja.

Vilka är de mest problematiska substanserna i produktionen av läderskor?

Lösningsmedel.

Vad gör ni för att minska problemen relaterade till skadliga substanser?

Vi har restriktioner om vilka substanser som får användas i produktionen och tränar fabrikerna i vikten av att använda skyddsutrustning.

Hur stor andel av era läderskor är kromgarvade?

100%

Säljer ni certifierade skor i eget märke?

Nej

Har efterfrågan av särskilt hållbara skor ökat de senaste fem åren?

Ja

Om ni inte redan gör det, har ni planer på andra metoder än kromgarvat?

Ja, vi planerar det.

Hur säkerställer ni att det inte finns sexvärdigt krom eller andra skadliga kemikalier i era skor?

Det finns med i våra restriktioner för kemikalier och vi utför tredjepartstester.

Kommunicerar ni offentligt vilka leverantörer ni använder?

Ja, via vår hemsida.

Hur säkerställs brand- och byggnadssäkerhet i er leverantörskedja?

Är en del i vårt verktyg för att implementera uppförandekoden.

Under vilka egna varumärken säljer ni läderväskor?
Var produceras era läderväskor?
Från vilka länder kommer det lädret som används till era läderväskor?
Hur många leverantörer av läderväskor har ni?
Hur långt ner i leverantörskedjan har ni gjort kontroller av produktionen?
Har ni en särskild policy vad gäller garverier?
Har ni en offentlig hållbarhetsrapport som täcker in utmaningar i leverantörskedjan för läderväskor?
Är både namn och adress till era leverantörer av läderväskor och/ eller läder offentliga?
Vilka är de vanligaste brotten i produktionskedjan för läderväskor?
Är ni med i något företags- och/eller flerpartsinitiativ som arbetar med hållbarhetsfrågor specifikt inom läderindustrin?