Etikbarometern

Etikbarometern hjälper dig att enkelt jämföra hur företag i samma bransch tar hänsyn till människor och miljö. Jämförelserna bygger framförallt på information från företagen själva. Vilka företag ligger före konkurrenterna och vilka har hamnat på efterkälken?

etikbarometern
Vilket är ert största produktionsland? (inkl %)

Kina, 52% (2016)

Vilka leverantörer avser er uppförandekod?

Uppförandekoden gäller alla inköp. Då Euro Sko köper via en mellanhand ställs krav på att de kommunicerar den till fabriken och ALLA underleverantörer.

Finns er uppförandekod på er svenska hemsida?

Ja, på engelska.

Hur många direktleverantörer har ni?

52 direktleverantörer

Anges levnadslön i er uppförandekod?

Nej, företaget menar dock att kravet är lika strängt och tydligt.

Hur många leverantörskontroller gör ni på ett år?

Cirka 80.

Hur långt i er leverantörskedja sträcker sig era kontroller?

Till andra led, samt i garverier.

Har företaget en offentlig hållbarhetsredovisning?

Ja, sedan 2004.

Vilka är de vanligaste avvikelserna från er uppförandekod?

Hälsa och säkerhet.

Är ni med i något flerpartsinitiativ*?

Ja, Initiativet Etisk Handel

Ingår miljöpåverkan när ni granskar er skoproduktion?

Ja

Vilka är de mest problematiska substanserna i produktionen av läderskor?

Biocider, lösningsmedel, APEOs, komplexbildare, avkalkningsmedel, garvmedel som t ex krom, cancerogena färgämnen, infettningsmedel som kan orsaka krom VI, apperaturmedel, bindemedel, vattenavstötande medel och flamskyddsmedel.

Vad gör ni för att minska problemen relaterade till skadliga substanser?

Vi utbildar oss själva och våra leverantörer om kemikalier. Vi arbetar hårt för att implementera och utveckla vår kemikaliepolicy i alla led i samarbete med Swerea. Vi gör stickprovskontroller  av både material och skor i butik. Leverantörerna är skyldiga att följa våra kemikaliekrav. Vi gör en riskanalys varje säsong av varje kollektion.

Hur stor andel av era läderskor är kromgarvade?

90%

Säljer ni certifierade skor i eget märke?

Nej

Har efterfrågan av särskilt hållbara skor ökat de senaste fem åren?

Efterfrågan är fortfarande mycket låg.

Om ni inte redan gör det, har ni planer på andra metoder än kromgarvat?

Vi har kromfritt läder.

Hur säkerställer ni att det inte finns sexvärdigt krom eller andra skadliga kemikalier i era skor?

Vi efterfrågar kemikalietester på material och gör slumpmässiga tester på färdiga produkter.

Kommunicerar ni offentligt vilka leverantörer ni använder?

Ja

Hur säkerställs brand- och byggnadssäkerhet i er leverantörskedja?

Vi lär oss från initiativen i Bangladesh och hoppas integrera detta i vår riskhantering.

Under vilka egna varumärken säljer ni läderväskor?
Var produceras era läderväskor?
Från vilka länder kommer det lädret som används till era läderväskor?
Hur många leverantörer av läderväskor har ni?
Hur långt ner i leverantörskedjan har ni gjort kontroller av produktionen?
Har ni en särskild policy vad gäller garverier?
Har ni en offentlig hållbarhetsrapport som täcker in utmaningar i leverantörskedjan för läderväskor?
Är både namn och adress till era leverantörer av läderväskor och/ eller läder offentliga?
Vilka är de vanligaste brotten i produktionskedjan för läderväskor?
Är ni med i något företags- och/eller flerpartsinitiativ som arbetar med hållbarhetsfrågor specifikt inom läderindustrin?