Etikbarometern

Etikbarometern hjälper dig att enkelt jämföra hur företag i samma bransch tar hänsyn till människor och miljö. Jämförelserna bygger framförallt på information från företagen själva. Vilka företag ligger före konkurrenterna och vilka har hamnat på efterkälken?

etikbarometern
Ägare

REWE Group

Omsättning

6,9 miljarder (Norden 2013).

Marknadsandel

Ca 20 %

Antal resenärer till Thailand vintern 2015/2016

6000

Andel av resenärer till Thailand som bor på hotell certifierat av Travelife eller annan hållbarhetsmärkning

Ingen data (Apollo erbjuder ett Travelife-certifierat hotell i Thailand)

Har företaget en offentlig uppförandekod som hotellen måste följa?

Ja. Per november 2015 använde Apollo fortfarande den förra ägaren Kuonis uppförandekod för hotell.

Har företaget en uppförandekod som refererar till ILO:s kärnkonventioner?

Endast en av åtta kärnkonventioner nämns.

Omfattas underleverantörer till hotellen av uppförandekoden?

Nej, men företaget uppmuntrar hotellen att förespråka att underleverantörerna ska följa koden.

Finns en process för att kontrollera arbetsvillkoren hos underleverantörer till hotellen?

Nej

Hos hur stor andel av hotellen i Thailand finns det oberoende fackföreningar?

Kartläggning har ej gjorts.

Har företaget kartlagt lönenivåerna hos hotellen som anlitas i Thailand?

Ja, på det Travelife-certifierade hotellet. Detta hotell  betalar enligt Apollo åtminstone minimilön.

Genomförs utbildningar om arbetstagares rättigheter med både ledning och personal på hotellen i Thailand?

Nej

Samarbetar företaget med lokala MR-organisationer eller fackföreningar för att förbättra arbetsvillkoren på de anlitade hotellen i Thailand?

Nej

 

Använder företaget kommersiella incitament såsom längre kontrakt för att belöna hotell som kan visa på förbättringar av arbetsvillkor?

Nej

Har företaget satt upp mätbara mål för förbättringar av arbetsvillkoren i leverantörsledet?

Nej