Etikbarometern

Etikbarometern hjälper dig att enkelt jämföra hur företag i samma bransch tar hänsyn till människor och miljö. Jämförelserna bygger framförallt på information från företagen själva. Vilka företag ligger före konkurrenterna och vilka har hamnat på efterkälken?

etikbarometern

TeliaSonera

läs mer »

Telenor

läs mer »

Tre (även känt som 3)

läs mer »
Har ni en klagomålsmekanism som arbetare hos era leverantörer kan använda?

Nej.

Ja.

Ja.

Ja.

Vilka konventioner baseras uppförandekoden på?

FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, OECD:s riktlinjer för multinationella företag  och ILO:s kärnkonventioner.

FN:s Global Compact.

FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna och ILO:s kärnkonventioner.

Har ej offentlig uppförandekod.

Är ni registrerade i Naturvårdsverkets producentregister?

Ja.

Ja.

Ja.

Nej.

Är ni med i något återvinningsinitiativ?

Ja.

Ja.

Ja.

Ja.

Tar ni emot telefoner i butik utan krav på att teckna abbonemang?

Ja.

Ja.

Ja.

Ja.

Erbjuder ni rabatt på abonnemang när en kund väljer att inte byta telefon vid bindningstidens slut?

Nej.

Nej.

Nej.

Ja.

Marknadsandel i Sverige?

37,4%

27,6%

17,4%

14%

Har ni en offentlig uppförandekod som även gäller leverantörer?

Ja.

Ja.

Ja.

Nej.

Publicerar ni en offentlig hållbarhetsrapport?

Ja.

Ja.

Ja.

Nej.

Är ni med i några flerpartsinitiativ?

Nej.

Nej.

Nej.

Nej.

Erbjuder ni särskilt hållbara mobiltelefoner?

Nej.

Nej.

Nej.

Nej.