Etikbarometern

Etikbarometern hjälper dig att enkelt jämföra hur företag i samma bransch tar hänsyn till människor och miljö. Jämförelserna bygger framförallt på information från företagen själva. Vilka företag ligger före konkurrenterna och vilka har hamnat på efterkälken?

etikbarometern
Under vilka egna varumärken säljer ni läderväskor?

H&M, &Other Stories, COS och Weekday.

Var produceras era läderväskor?

Bl a Indien, Kina, Sverige och Turkiet.

Från vilka länder kommer det lädret som används till era läderväskor?

25% kommer från EU och USA, resten från övriga världen.

Hur många leverantörer av läderväskor har ni?

Nio strategiska leverantörer tillverkar merparten av våra läderprodukter.

Hur långt ner i leverantörskedjan har ni gjort kontroller av produktionen?

Vi utför kontroller främst i det första ledet, men också strategiska leverantörer i andra ledet. T ex garverier.

Har ni en särskild policy vad gäller garverier?

Garverierna måste följa H&M:s kemikalierestriktioner och behandla sitt avfallsvatten i ett vattenreningsverk. Alla leverantörer lyder under H&M:s etiska policy för animaliska material. Företaget har ett förbud mot läder garvat i Bangladesh.

Har ni en offentlig hållbarhetsrapport som täcker in utmaningar i leverantörskedjan för läderväskor?

Ja

Är både namn och adress till era leverantörer av läderväskor och/ eller läder offentliga?

Ja, leverantörer i första led och strategiska leverantörer i andra led.

Vilka är de vanligaste brotten i produktionskedjan för läderväskor?

Ett exempel är användning av korttidskontrakt.

Är ni med i något företags- och/eller flerpartsinitiativ som arbetar med hållbarhetsfrågor specifikt inom läderindustrin?

Ja, Leather Working Group (LWG) och Responsible Leather Standard (Textile Exchange).