Etikbarometern

Etikbarometern hjälper dig att enkelt jämföra hur företag i samma bransch tar hänsyn till människor och miljö. Jämförelserna bygger framförallt på information från företagen själva. Vilka företag ligger före konkurrenterna och vilka har hamnat på efterkälken?

etikbarometern
Under vilka egna varumärken säljer ni läderväskor?

Wera och Åhléns.

Var produceras era läderväskor?

Indien.

Från vilka länder kommer det lädret som används till era läderväskor?

Indien.

Hur många leverantörer av läderväskor har ni?

Fyra.

Hur långt ner i leverantörskedjan har ni gjort kontroller av produktionen?

Väskfabriker ska vara kontrollerade av BSCI och garverier ska vara kontrollerade av LWG.

Har ni en särskild policy vad gäller garverier?

Läder ska vara en biprodukt av matproduktion. Åhléns uppmanar leverantörer att användaLWG-certifierat läder och säkerställa sökbarhet ner till slakteri.

Har ni en offentlig hållbarhetsrapport som täcker in utmaningar i leverantörskedjan för läderväskor?

Ja, halvårsvis.

Är både namn och adress till era leverantörer av läderväskor och/ eller läder offentliga?

Nej.

Vilka är de vanligaste brotten i produktionskedjan för läderväskor?

Inga allvarliga avvikelser har påträffats.

Är ni med i något företags- och/eller flerpartsinitiativ som arbetar med hållbarhetsfrågor specifikt inom läderindustrin?

BSCI, LWG och Svensk Handels arbetsgrupp gällande djurrättsfrågor.