Etikbarometern

Etikbarometern hjälper dig att enkelt jämföra hur företag i samma bransch tar hänsyn till människor och miljö. Jämförelserna bygger framförallt på information från företagen själva. Vilka företag ligger före konkurrenterna och vilka har hamnat på efterkälken?

etikbarometern

Åhléns

läs mer »

Venue Retail Group (Accent, NK Skor & Accessoarer och Rizzo)

läs mer »

Indiska

läs mer »
Under vilka egna varumärken säljer ni läderväskor?

Wera och Åhléns.

Don Donna och Rizzo.

Indiska.

H&M, &Other Stories, COS och Weekday.

Var produceras era läderväskor?

Indien.

Bangladesh, Indien och Italien.

Indien.

Bl a Indien, Kina, Sverige och Turkiet.

Från vilka länder kommer det lädret som används till era läderväskor?

Indien.

Bangladesh, Indien och Italien.

Indien.

25% kommer från EU och USA, resten från övriga världen.

Hur många leverantörer av läderväskor har ni?

Fyra.

Nio.

Två.

Nio strategiska leverantörer tillverkar merparten av våra läderprodukter.

Hur långt ner i leverantörskedjan har ni gjort kontroller av produktionen?

Väskfabriker ska vara kontrollerade av BSCI och garverier ska vara kontrollerade av LWG.

Vi utför inga regelrätta kontroller av extern part men vi besöker och inspekterar fabrikerna minst en gång per år.

Kontroller görs i första och andra led.

Vi utför kontroller främst i det första ledet, men också strategiska leverantörer i andra ledet. T ex garverier.

Har ni en särskild policy vad gäller garverier?

Läder ska vara en biprodukt av matproduktion. Åhléns uppmanar leverantörer att användaLWG-certifierat läder och säkerställa sökbarhet ner till slakteri.

Nej.

Vi ställer krav på vattenreningsverk.

Garverierna måste följa H&M:s kemikalierestriktioner och behandla sitt avfallsvatten i ett vattenreningsverk. Alla leverantörer lyder under H&M:s etiska policy för animaliska material. Företaget har ett förbud mot läder garvat i Bangladesh.

Har ni en offentlig hållbarhetsrapport som täcker in utmaningar i leverantörskedjan för läderväskor?

Ja, halvårsvis.

Nej.

Nej, den första kommer 2018.

Ja

Är både namn och adress till era leverantörer av läderväskor och/ eller läder offentliga?

Nej.

Nej.

Nej.

Ja, leverantörer i första led och strategiska leverantörer i andra led.

Vilka är de vanligaste brotten i produktionskedjan för läderväskor?

Inga allvarliga avvikelser har påträffats.

Inget svar.

Fabrikerna saknar dokumentation.

Ett exempel är användning av korttidskontrakt.

Är ni med i något företags- och/eller flerpartsinitiativ som arbetar med hållbarhetsfrågor specifikt inom läderindustrin?

BSCI, LWG och Svensk Handels arbetsgrupp gällande djurrättsfrågor.

Nej.

STWI, Swerea och Svensk Handels arbetsgrupp gällande djurrättsfrågor.

Ja, Leather Working Group (LWG) och Responsible Leather Standard (Textile Exchange).