Etikbarometern

Etikbarometern hjälper dig att enkelt jämföra hur företag i samma bransch tar hänsyn till människor och miljö. Jämförelserna bygger framförallt på information från företagen själva. Vilka företag ligger före konkurrenterna och vilka har hamnat på efterkälken?

etikbarometern
Finns det en uppförandekod som omfattar leverantörerna?

Nej, uppförandekoden omfattar inte leverantörer.

Vilka konventioner omfattas uppförandekoden av?

Ingen uppgift.

Finns uppförandekoden på er hemsida?

Nej

Signeras koden av leverantörerna?

Nej

Gör ni leverantörskontroller?

Ja, Oriola gör stickprovskontroller

Finns en miljöpolicy som omfattar leveratörer?

Ja, genom Oriola

Gör ni en årlig hållbarhetsredovisning?

Nej

Kan ni påverka produktionen av receptbelagda läkemedel?

Ja, genom Sveriges Apoteksförening.

Vilka forum för hållbart företagande är ni med i? Sveriges Apoteksförening.

Vad tycker ni om producentansvaret?

Bra som det är