Etikbarometern

Etikbarometern hjälper dig att enkelt jämföra hur företag i samma bransch tar hänsyn till människor och miljö. Jämförelserna bygger framförallt på information från företagen själva. Vilka företag ligger före konkurrenterna och vilka har hamnat på efterkälken?

etikbarometern
Finns det en uppförandekod som omfattar leverantörerna?

Ja

Vilka konventioner omfattas uppförandekoden av?

FN:s deklaration om mänskliga rättigheterna, FN:s konvention mot korruption, FN:s konvention mot diskriminering av kvinnor, OECD:s riktlinjer och ILO:s kärnkonventioner.

Finns uppförandekoden på er hemsida?

Ja

Signeras koden av leverantörerna?

Ja

Gör ni leverantörskontroller?

Ja, 30 stycken 2012 (av ca 300 leverantörer).

Finns en miljöpolicy som omfattar leveratörer?

Ja

Gör ni en årlig hållbarhetsredovisning?

Ja, enligt GRI

Kan ni påverka produktionen av receptbelagda läkemedel?

Ja, genom Sveriges Apoteksförening och Läkemedelsverket.

Vilka forum för hållbart företagande är ni med i?

Nordic network för GRI, Nätverket Hållbart företagande och Globalt ansvar Miljöstyrningsrådet samt Sveriges Apoteksförening.

Vad tycker ni om producentansvaret?

Större ansvar bör läggas på producent.