Etikbarometern

Etikbarometern hjälper dig att enkelt jämföra hur företag i samma bransch tar hänsyn till människor och miljö. Jämförelserna bygger framförallt på information från företagen själva. Vilka företag ligger före konkurrenterna och vilka har hamnat på efterkälken?

etikbarometern
Finns det en uppförandekod som omfattar leverantörerna?

Ja

Vilka konventioner omfattas uppförandekoden av?

FNs Global Compact, FN:s  deklaration om mänskliga rättigheter, FN konventionen om barns rättigheter och ILOs kärnkonventioner.

Finns uppförandekoden på er hemsida?

Ja

Signeras koden av leverantörerna?

Ja, 43 procent har signerat.

Gör ni leverantörskontroller?

Ja, fem (av 22) med fokus på egna märkesvaror och Asien.

Finns en miljöpolicy som omfattar leveratörer?

Ja, miljökrav på leverantörer ingår i uppförandekoden.

Gör ni en årlig hållbarhetsredovisning?

Nej. Det är på gång.

Kan ni påverka produktionen av receptbelagda läkemedel?

Ja, genom Sveriges Apoteksförening.

Vilka forum för hållbart företagande är ni med i?

Smedpack som drivs av Innventia och finansieras via medel från Vinnova.

Vad tycker ni om producentansvaret?

Det är bra som det är.