Broschyr: Vilket e-slöseri!

“Vilket e-slöseri!” handlar om det växande problemet med elektroniskt avfall. Våra gamla datorer och mobiler hamnar ofta på gigantiska soptippar i Afrika och Indien. Broschyren ger konsumenter tips på vad man kan göra för att bidra till att e-avfallet minskar.

Fair ActionStudiematerial

Foto: SOMO

“Vilket e-slöseri!” handlar om det växande problemet med elektroniskt avfall. Våra gamla datorer och mobiler hamnar ofta på gigantiska soptippar i Afrika och Indien. Broschyren ger konsumenter tips på vad man kan göra för att bidra till att e-avfallet minskar.

Bifogade filer

Vilket e-slöseri!