Broschyr: Passar skorna?

Den globala skoindustrin är en växande industri. Dess tillväxt går att förklara med flera faktorer, bland annat den ständigt ökande efterfrågan, bl a från traditionella producentländer som Kina och Indien.

Maria SjödinStudiematerial

Foto: GMB Akash

Den globala skoindustrin är en växande industri. Dess tillväxt går att förklara med flera faktorer, bland annat den ständigt ökande efterfrågan, bl a från traditionella producentländer som Kina och Indien.

I likhet med klädproduktionen har också skoproduktionen blivit alltmer global sedan 1970-talet. Från att ha haft en betydande svensk skoproduktion i städer som Varberg och Örebro har nu Sverige endast ett tiotal skofabriker kvar. Produktionen har succesivt flyttat till låginkomstländer. Orsaken till det är framförallt att skoproduktionen är extremt arbetsintensiv, särskilt i de tidiga stadierna. Flera delar av skon tillverkas många gånger manuellt på ackord, ofta av hemarbetare.

Det här faktabladet syftar till att ge dig som konsument en översikt av den globala skoindustrin och dess effekter på miljö och mänskliga rättigheter samt vilka delar i värdekedjan som är i mest akut behov av förändring.

Ladda ner den här eller beställ den på info@fairaction.se.