Blommor

Maria SjödinBranscher

Snittblommor hemma är fint. Men verkligheten för de som arbetar med att plocka och skörda våra snittblommor är inte alltid lika vacker. I odlingsländer som Kenya och Colombia är majoriteten av arbetarna kvinnor som flytt fattigdomen på landsbygden. Deras anställningskontrakt är sällan längre än sex månader och lönen räcker inte till att täcka de mest basala utgifterna.

Leksaker

Maria SjödinBranscher

Även ditt barns leksaker masstillverkas i fabriker där arbetare riskerar att fara illa. Omkring 80 procent av världens leksaker tillverkas i Kina, där fackföreningar är förbjudna och där långa arbetsdagar och monotona arbetsuppgifter är standard.

Möbler

Maria SjödinBranscher

Sverige importerar varje år möbler för över tio miljarder kronor, varav en stor del är tillverkade i länder som Kina där skyddet för arbetstagares rättigheter är svagt.