Intervju med deltagare i influencernätverket 2022

Jasmine Olesen var en av de som deltog i Fair Actions influencernätverk i höstas. Vi har ställt några frågor till henne om hennes upplevelse av att vara med!