Vi vann Blåslampan 2014!

Maria SjödinNyheter

Den 18 november tilldelades Fair Trade Center (numera Fair Action) konsumentpriset Blåslampan av Sveriges Konsumenter och tidningen Råd & Rön. Priset ska gå till “en person, organisation eller ett företag som på ett utmärkt och nyskapande sätt slagit vakt om konsumenternas intressen”.

Blommor

Maria SjödinBranscher

Snittblommor hemma är fint. Men verkligheten för de som arbetar med att plocka och skörda våra snittblommor är inte alltid lika vacker. I odlingsländer som Kenya och Colombia är majoriteten av arbetarna kvinnor som flytt fattigdomen på landsbygden. Deras anställningskontrakt är sällan längre än sex månader och lönen räcker inte till att täcka de mest basala utgifterna.

Leksaker

Maria SjödinBranscher

Även ditt barns leksaker masstillverkas i fabriker där arbetare riskerar att fara illa. Omkring 80 procent av världens leksaker tillverkas i Kina, där fackföreningar är förbjudna och där långa arbetsdagar och monotona arbetsuppgifter är standard.