Styrelse

Styrelsen är föreningens beslutande organ och ansvarar för att föreningens verksamhet bedrivs i enlighet med stadgar och årsmötesbeslut.

Cecilia Näsman (Ordförande)
Cecilia jobbar med sociala och finansiella hållbarhetsfrågor hos U&We. Hon har de senaste åren arbetat med utvecklingsfinansiering i låginkomstländer på Oikocredit. Hon har även lång erfarenhet från den traditionella finanssektorn genom arbete på SEB och jobbade under en period som projektledare på Föreningen för Fairtrade. Hon sitter i styrelserna för Ekobanken och Mikrofonden Öst.

Anna Pramborg (Vice ordförande)
Anna är kommunikationsansvarig på TCO Development och samhällsvetare med kommunikation och hållbar utveckling som specialitet. Hon har arbetat med hållbarhetsfrågor i över 20 år och är engagerad i frågor som rör klimat, socialt ansvar, mänskliga- och fackliga rättigheter.

Daniella Nenander
Daniella arbetar som verksamhetsutvecklare för Asylverksamheten på ABF Stockholm. Hon har en kandidatexamen i nationalekonomi och företagsekonomi och ett stort intresse för mänskliga rättigheter. Hon har tidigare erfarenheter som hållbarhetskonsult på Enact Sustainable Strategies samt av engagemang inom flera ideella organisationer bland annat RKUF Linköping, Amnesty (Bryssel) och Minus 7 (Stockholm).

Leena Similä
Leena har lång erfarenhet av CSR och sponsring från ledande börsbolag, i huvudsak från TeliaSonera. Där koordinerade hon koncernens CSR-arbete och tog fram de första gemensamma kraven på leverantörskedjan. Hon tog klivet över till den ideella sektorn 2011 för att ansvara för marknad och samarbeten med näringslivet, först på Stiftelsen Håll Sverige Rent och nu på RBU: Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar, där hon är Marknads- och Insamlingsansvarig.

Irja Sandin
Irja arbetar som managementkonsult på Preera, med ett fokus på verksamhets- och organisationsutveckling inom offentlig förvaltning. Hon har en magister i nationalekonomi med en inriktning mot utvecklingsekonomi och har skrivit flera uppsatser om levnadsvillkor. Irja har varit projektledare för Fair Trade Forum och styrelseledamot och kassör för paraplyorganisationen Fair Trade Återförsäljarna. Vidare har hon flertalet fältarbetesinsatser bakom sig, bland annat för Läkare utan gränser i Swaziland och Haiti.

Elin Paulander
Elin är miljöekonom fördjupad inom globalisering, miljö och social förändring. Elin har tidigare jobbat med modebranschens hållbarhetsfrågor, och är idag projektledare på en producentansvarsorganisation för elektronik.

Sofia Stenfeldt
Sofia är projektledare på Handelsanställdas förbund. Hon har lång erfarenhet av kommunikation och opinionsbildning på flera fackförbund, ungdomsorganisationer och i hyresgäströrelsen. Sofia har utbildning bland annat i freds- och konfliktvetenskap, psykologi samt reklam- och PR-vetenskap.

Liv Fjellander
Liv är strategy director på Futerra, en förändrings- och kommunikationsbyrå inriktad på hållbar utveckling. Där har hon påverkat branscher som bygg, mat, kläder, möbler och stadsutveckling. Hon har lång erfarenhet av civilsamhället framförallt inom freds-, utvecklings- och genusfrågor genom organisationer som PeaceQuest och Kvinna till Kvinna. Hon var dessutom en av initiativtagarna till Fair Action.

Ola Höiden
Ola arbetar som kommunikationskonsult inom hållbar utveckling och har mångårig erfarenhet av kommunikation, kampanjarbete och varumärkesfrågor på bland annat Fairtrade, Rädda Barnen och Greenpeace. Han har en magisterexamen i internationell ekonomi, med påbyggnadsutbildningar inom bland annat hållbar samhällsutveckling, grafisk design samt foto- och filmproduktion.

Styrelsen är föreningens beslutande organ och ansvarar för att föreningens verksamhet bedrivs i enlighet med stadgar och årsmötesbeslut.