Rapport från tomtens läderverkstad

Sverige importerar skor från Indien till ett värde av 65 miljoner kronor per år. En ny rapport som granskar villkoren i lädergarverier i Indien visar att de flesta arbetare är manliga dagarbetare som arbetar under hälsofarliga och otrygga förhållanden. Några av de största problemen är låga löner, motsvarande cirka 900 kronor i månaden, inga anställningskontrakt och långa arbetsdagar.

Läderarbetare i Indien är ofta migrantarbetare med låg utbildning. Foto: Tanja Kjeldgard
Läderarbetare i Indien är ofta migrantarbetare med låg utbildning. Foto: Tanja Kjeldgard

Arbetarna drabbas dessutom av många hälsoproblem på grund av jobbet: förkylningar, feber, smärtor i muskler och leder, hudsjukdomar, luftvägsproblem och ögonirritationer. De hanterar ofta farliga kemikalier utan varken skyddskläder eller utbildning.

Cirka 90 % av allt läder garvas med krom. Vid garvning av 1 kilo djurhud krävs nästan 40 liter vatten. Många garverier är belägna vid flodbäddar, för att säkra tillgången till vatten. I Indien har även grundvatten exploaterats hårt av industrin. Garvningen av läder skapar stora mängder avloppsvatten och avfall. En ny granskning av garverier i Indien fann olaglig dumpning av avfall från garverier och förstörelse av jordbruksmark.

– Rapporten visar att skoföretag och andra företag som säljer läderprodukter måste bidra till att lösa problemen hos sina underleverantörer. Läderarbetarna utsätter sig för stora hälsorisker och lokalsamhället drabbas hårt av förgiftade jordbruksmarker och dricksvatten. Dessutom saknas ofta skriftliga anställningskontrakt och lönerna är för låga för att kunna försörja sig på. Det är långt ifrån godkänt, säger Charlie Aronsson projektledare på Fair Action.

Funderar du på att köpa skor, väskor eller andra läderprodukter i julklapp? Ställ frågor till butiken om lädrets ursprung och avfallshanteringen, eller visa företagen att du bryr dig via sociala medier.