Levnadslön

Lönenivån i de länder där våra kläder och prylar tillverkas är i de flesta fall så låg att arbetaren inte har en chans att klara sig på sin lön, även om fabrikerna följer lönelagarna. Men under de senaste åren har diskussionen kring och kraven på det som kallas ”levnadslön” växt sig allt starkare. Den som arbetar ska kunna leva på vad han eller hon tjänar.

Foto: Tobias Andersson Åkerblom
Foto: Tobias Andersson Åkerblom

En levnadslön är en lön som arbetaren kan leva på och den ska täcka bland annat mat, husrum, sjukvård, skolgång för eventuella barn och ett litet sparande för oväntade utgifter. Lönen ska också kunna försörja arbetarens familj. Det är i dag en mycket liten skara företag som kommit så långt i sitt hållbarhetsarbete att deras leverantörer betalar ut levnadslöner.

Få offentliga uträkningar har gjorts kring vilka summor som utgör levnadslöner i respektive länder. Asia Floor Wage Alliance, en sammanslutning av organisationer och fackförbund som finansieras via EU, har dock gjort en. I kartan nedan kan du se hur Asia Floor Wages levnadslöner förhåller sig till några vanliga produktionsländers minimilöner. Här kan du läsa mer om hur deras uträkning av levnadslön gjorts.

 

 

Fair Action uppmanar företag att själva göra kartläggningar i sina leverantörsländer för att undersöka vad en levnadslön bör utgöras av och att sedan börja jobba mot att alla arbetare ska betalas en sådan.  Idag är det vanligt att svenska företag har krav på minimilön inskrivet i sin uppförandekod, men det är fortfarande ovanligt att krav om levnadslön skrivits in där.

Varför är då inte de lokala minimilönerna så höga att arbetarna kan klara sig på dem? Ja, det kan man fråga sig. Orsakerna kan vara många, men i en del produktionsländer finns det en stark lobby, i form av exempelvis fabriksägarorganisationer, som aktivt arbetar för att undvika lönehöjningar, som de är oroliga kan driva internationella märken att välja billigare produktionsländer. En annan anledning kan vara att stora internationella märken inte satt tillräcklig press på de styrande i produktionsländerna att höja sina lagstadgade löner. Ytterligare en orsak kan vara att arbetarna själva inte kan hävda sin rätt eftersom fackföreningsrörelsen är svag eller begränsad.
En minimilön bör ju egentligen vara just en minimilön, men i dagsläget fungerar den snarare som ett tak än ett golv i de flesta produktionsländer.

Rätten till en lön som går att leva på är inskriven i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna (artikel 23) och formuleras som rätt till en rättvis och tillfredsställande ersättning som ger arbetaren och hennes/hans familj en människovärdig tillvaro. Även FN:s internationella arbetsorganisation, ILO, reglerar lönefrågan i sina standards, som länder kan välja att skriva under eller inte.

Här skriver vi mer om de internationella riktlinjer som företag ska följa när det gäller arbetstagares rättigheter.

Internationellt finns det en rad organisationer som arbetar för levnadslön i låglöneländer. En av dem är Clean Clothes Campaign, som är en sammanslutning av icke-vinstdrivande organisationer i hela Europa. En annan är Fair Wear Foundation, en organisation som företag kan ansluta sig till och genom det ta på sig att jobba mer aktivt med hållbarhet i sin leverantörskedja. Fair Wear Foundation gör kontroller i medlemsföretagens fabriker och arbetar också för att rent praktiskt stötta företagen i arbetet mot levnadslön.

Generellt är Fair Actions ståndpunkt när det gäller levnadslön att arbetet kunde gå snabbare framåt än vad det gör i dag. 1,2 miljarder människor på jorden lever i extrem fattigdom, men en del av dem har faktiskt ett arbete där de tillverkar kläder, prylar eller upplevelser åt oss här i väst. Men de kan ändå inte leva på det de tjänar, trots att de jobbar mycket mer än vi gör.

 

För den vetgirige: Mer information om levnadslön

Tomma ord från H&M om bättre arbetarlöner (Expressen Debatt 2015)
Fair Trade risar Kappahl och Lindex (2014)
Film – En lön att leva på (2013)
Debattartikel – Svenska företag kan stötta textilarbetarna (2013)
Made in Cambodia – Bildspel från Kambodjas textilindustri (2013)