90% av de anställda i Kambodjas textilindustri är kvinnor. Foto: Tobias Andersson Åkerblom

Lönenivån i de länder där våra kläder och prylar tillverkas är i de flesta fall så låg att arbetaren inte har en chans att klara sig på sin lön, även om fabrikerna följer lönelagarna. Men under de senaste åren har diskussionen kring och kraven på det som kallas ”levnadslön” växt sig allt starkare. Den som arbetar ska kunna leva på vad han eller hon tjänar.

Fair Actions uppgift är att agera blåslampa och ställa tuffa krav på företags hållbarhetsarbete. Vi strävar efter att vara transparenta mot de inblandade i våra granskningar gällande våra arbetsmetoder och resultat.

Styrelsen är föreningens beslutande organ och ansvarar för att föreningens verksamhet bedrivs i enlighet med stadgar och årsmötesbeslut.