Sömmerskor i Kambodja protesterar mot de låga lönerna. Foto: Heather Stilwell

Fair Action är en ideell förening som arbetar för att få företag att ta ansvar för sin påverkan på människor och miljö. Vi granskar hur varor och tjänster är producerade och sätter press på företag att förbättra arbetsvillkor och betala levnadslöner.

20150225UtsikthavTurkiet

Vi reser mer än någonsin. Och dagens unga kommer antagligen att resa ännu mer än tidigare generationer. För dig som är gymnasielärare finns nu ett nytt material med tillhörande lärarhandledning om hållbar turism.

Varje år publicerar föreningen en verksamhetsberättelse där vi redogör för vad vi åstadkommit och för vår ekonomi. Tveka inte att höra av dig om du har några frågor om Fair Actions verksamhet.

Den sittande styrelsen som valdes på årsmötet i maj 2016.

Årsmöteshandlingar 2017 Dagordning Underlag 1 Verksamhetsberättelse och årsredovisning Underlag 2 Revisionsberättelse Underlag 3 Valberedningens förslag till styrelse Torsdagen den 18 maj är du som medlem varmt välkommen till Fair Actions årsmöte. Vi kommer bland annat att välja en ny styrelse och gå igenom vad vi åstadkom under förra året. Om du har betalt medlemsavgiften före […]

Fair Action samarbetar med en rad olika organisationer med vilka vi delar värderingar och mål.

2017 Under året har Fair Action bidragit till att: • Skokedjan Nilson infört krav på levnadslön i leverantörsfabrikerna. Dessutom publicerar Nilson som första svenska skokedja sina direktleverantörer på sin hemsida. • Business Sweden börjat rekommendera företag att arbeta för levnadslöner i sin värdekedja. • Riksdagen sagt ja till 2014 års protokoll till Internationella arbetsorganisationens (ILO) […]

Många av de arbetare som tillverkar kläder och andra konsumtionsvaror för svenska företag kan inte leva på sin lön. I vissa länder utgör minimilönen bara en tredjedel av en levnadslön, trots att FN slagit fast att alla som jobbar har rätt att kunna klara sig på det man tjänar. Men hur går man som företag rent praktiskt till väga för att höja lönerna? Vilka metoder testar företag som börjat jobba med frågan?

Vi på Fair Action utreder och driver frågor som gäller arbetares rättigheter och svenska företags ansvar. Vi svarar gärna på frågor eller kommenterar som experter när det gäller ämnen som sorterar under vår kompetens.

Internationella riktlinjer från FN och OECD slår fast att företag är skyldiga att respektera mänskliga rättigheter. Oavsett bransch, storlek och inköpsländer ska företag kunna identifiera och hantera sin påverkan på människor och människors rättigheter. Fair Action har sammanställt de mest centrala ramverken.

IMG_2153-2

21 september 20106

Parry Leung, kinesisk människorättsexpert och sociologiforskare i Peking, är inbjuden av Fair Action för att utbilda svenska företag om situationen för arbetare i Kina. Han berättar om de senaste årens framsteg när det gäller arbetarnas kunskap om sina rättigheter, men också om bakslag som ett ökat motstånd mot människorättsorganisationer och arbetare som kämpar för bättre villkor.

HM-affär_iStock_000057554062_Large-886x590

20 september 2016

Organisationerna Framtiden i våre hender i Norge, Center for Alliance of Labor and Human Rights i Kambodja och Clean Clothes Campaign har granskat fyra av H&M:s viktigaste leverantörsfabriker i Kambodja. Trots att fabrikerna enligt H&M ska ligga långt framme när det gäller goda arbetsvillkor rapporterar sömmerskor på tre av fabrikerna att kollegor regelbundet svimmar av trötthet. I intervjuerna säger arbetarna också att de skulle behöva nästan dubbelt så hög lön för att kunna ha råd med ordentlig mat, sjukvård och skolgång till barnen. Dessutom rapporterar arbetare på tre av fyra granskade fabriker att de inte vågar organisera sig fackligt, av rädsla för att bli bestraffade eller uppsagda av arbetsgivaren.